Počet záznamů na stránku 1 / 4 Záznamy 1 - 10 ze 34

SOTIO zahajuje další klinickou studii fáze II určenou pro pacientky s nádorovým onemocněním vaječníků

28.11.2017

SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF, dnes oznámila nábor první pacientky do SOV06, nové klinické studie fáze II přípravku DCVAC/OvCa zaměřeného na léčbu pacientek s nádorovým onemocněním vaječníků. Na základě pozitivních signálů z probíhajících klinických studií, SOTIO vedle zahájení této studie rovněž rozšiřuje již probíhající studii SOV01.

SOTIO zařadilo posledního pacienta do VIABLE, fáze III globální klinické studie pro pacienty s nádorovým onemocněním prostaty v pozdním stádiu

06.11.2017

SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF, dnes oznámila zařazení posledního pacienta do VIABLE, fáze III globální klinické studie hodnotící bezpečnost a účinnost přípravku DCVAV/PCa v kombinaci s chemoterapií u pacientů s metastazujícím kastračně-rezistentním nádorovým onemocněním prostaty.

SOTIO zakládá expertní radu se světově uznávanými odborníky v oblasti nádorových onemocnění

29.06.2017

SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF, která se zabývá vývojem inovativních produktů na léčbu nádorových a autoimunitních onemocnění, dnes oznámila založení vlastní Strategické expertní rady složené z mezinárodně uznávaných odborníků v oboru klinického výzkumu, translační medicíny, business developmentu a uvádění farmaceutických produktů na trh.

SOTIO zahajuje spolupráci s německým LDC a Max Planck v oblasti vývoje léčiv zaměřených na metabolismus nádorových buněk

11.04.2017

Praha, Dortmund (Německo), 11. duben 2017 – SOTIO, Lead Discovery Center GmbH (LDC) a Max Planck Innovation GmbH, uzavřely licenční smlouvu, která dává společnosti SOTIO výhradní práva na vývoj nových léčivých přípravků zaměřených na metabolismus nádorových buněk. Vědecký objev, na němž je unikátní program založen, vzniknul v Max Planck Institut für Biologie des Alterns (institutu zaměřeném na problematiku stárnutí) a byl dále vyvíjen ve spolupráci se společností LDC. 

Společnost Cellestia Biotech získala od skupiny PPF a soukromých investorů financování ve výši 8 milionů švýcarských franků na další vývoj onkologického přípravku CB-103

26.01.2017

Basilej, Švýcarsko – 26. leden 2017 – Cellestia Biotech AG, soukromá biotechnologická společnost zaměřující se na protinádorová léčiva modulující signální dráhu NOTCH, dnes oznámila uzavření tří kol financování zajišťujícího kapitál v celkové výši 8 milionů švýcarských franků. Tento kapitál sestává z 0,5 milionu franků z kola A a 2,3 milionu franků z kola B, která proběhla v roce 2016, a z 5,2 milionu franků z kola financování C, jež bylo uzavřeno dnes. Posledního kola se zúčastnila skupina PPF spolu s několika dalšími soukromými investory. Získané finanční prostředky umožní společnosti Cellestia dále vyvíjet její hlavní přípravek CB-103, dovést jej do fáze klinického hodnocení a realizovat fázi I klinických zkoušek. Cílem je zahájit klinické hodnocení fáze I v průběhu roku 2017.

Společnosti SOTIO a NBE-Therapeutics podepsaly smlouvu o spolupráci s licenčním ujednáním pro vývoj nové generace protinádorových přípravků

20.10.2016

Basilej, Švýcarsko a Praha, Česká republikaBiotechnologické společnosti NBE-Therapeutics AG a SOTIO a.s. dnes oznámily zahájení spolupráce na vývoji nové generace léčivých přípravků – konjugátů protilátky a léku (antibody-drug conjugates, ADC) – zaměřených na účinnější protinádorovou léčbu. Na základě této smlouvy budou NBE-Therapeutics a SOTIO spolupracovat na výzkumu, předklinickém vývoji a výrobě nových produktů ADC. Tyto produkty budou vycházet z patentovaných technologií společnosti NBE-Therapeutics v oblasti přípravy protilátek (Transpo-mAbTM) a jejich cílené konjugace s novými druhy toxinů s protinádorovým účinkem (technologie SMACTM). SOTIO pak bude mít celosvětově na starosti klinický vývoj, registraci a uvádění ADC přípravků na trh. 

Cytune Pharma získala 6 mil. EUR na zahájení klinického vývoje protinádorové imunoterapie

29.06.2016

Nantes, 29.6.2016 – Cytune Pharma SAS, francouzská biotechnologická společnost vyvíjející nová léčiva na bázi imunoterapie zaměřená na léčbu nádorových onemocnění, získala od svých akcionářů 6 mil. EUR na další rozvoj. Investice bude použita k financování zahájení fáze I klinického vývoje přípravku RLI15. PPF Group jako vedoucí investor, a zakládající akcionáři firmy, se rovněž dohodli na dokončení odkupu všech akcií v okamžiku zahájení fáze I klinického hodnocení.

SOTIO prezentuje svůj klinický vývoj na nejprestižnějším odborném kongresu ASCO

03.06.2016

SOTIO, biotechnologická společnost patřící do skupiny PPF, na nejprestižnějším světovém onkologickém kongresu ASCO (American Society of Clinical Oncology) v americkém Chicagu představuje program klinického vývoje přípravků DCVAC zaměřených na léčbu nádorových onemocnění. Na kongresu ASCO 2016, který probíhá od 3. do 7.6.2016, se společnost SOTIO prezentuje prostřednictvím vlastního výstavního stánku a seznámí mezinárodní odbornou veřejnost se svými 10 probíhajícími klinickými studiemi.

SOTIO získalo významné celosvětové ocenění “Innovation & Excellence Awards 2016“ za inovace ve vývoji nových léčebných přípravků

05.04.2016

SOTIO, biotechnologická společnost patřící do skupiny PPF, získala dvě první místa ve významné soutěži Global Corporate LiveWire Innovation & Excellence Awards 2016 vyhlašující nejinovativnější firmy z celého světa. Celosvětové první místo SOTIO získalo v kategorii „inovace ve vývoji nových léčebných přípravků“ a první místo v rámci České republiky v kategorii „inovace a dokonalost v oblasti biotechnologií“.

SOTIO na Discovery Channel

14.12.2015

Dokumentární video o SOTIO bylo odvysíláno v rámci naučného seriálu z řady Innovations na televizním kanále Discovery Channel v pondělí 14. prosince 2015. Filmové záběry byly natočeny v závěru letošního léta v pražských prostorech SOTIO, ve Fakultní nemocnici Motol a v bostonském Dana Farber Cancer Institute. Seriál přináší nejen informace o výzkumu, výrobě a klinickém vývoji SOTIO, ale zaměřuje se rovněž na zvýšení všeobecného povědomí o oblasti aktivní buněčné imunoterapie.