Klinická studie fáze I/II

Společnost SOTIO v prosinci 2014, SOTIO zahájila klinickou studii fáze I/II hodnoticí využítí aktivní buněčné imunoterapie (léčivý přípravek DCVAC/LuCa) v kombinaci se standardní léčbou u pacientů s pokročilým karcinomem plic.

Tato klinická studie společnosti SOTIO probíhají v léčebných centrech v České republice a na Slovensku a je zaměřena na pacienty s pokročilým metastatickým nemalobunečným karcinomem plic. Nábor pacientů do této studie byl ukončen. 

Popis klinické studie fáze I/II: 

Klinická studie SLU01 (Eudra CT: 2014-003084-37): Randomizovaná, otevřená, trojramenná, multicentrická klinická studie fáze I/II s paralelními skupinami hodnotící bezpečnost a účinnost DCVAC/LuCa přidaného ke standardní chemoterapii (karboplatina a paklitaxel) v první linii +/- imunomodulancia (interferon-α a hydroxychlorochin) vs. standardní chemoterapie u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic ve stadiu IV. (NSCLC).  Tato klinická studie byla záhájena v prosinci 2014, nábor pacientů byl ukončen v listopadu 2016 s celkovým počtem 112 zařazených pacientů.

.

Pro podrobnosti o klinických studiích realizovaných společností SOTIO nás kontaktujte na e-mailové adrese clinicaltrial@sotio.com.

Seznam aktivních spolupracujících léčebných center

název instituceadresanázev odděleníčíslo studie
Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20, Brno, 
625 00, Česká republika

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy SLU01
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581, Hradec Králové,
500 05, Česká republika

Plicní klinika SLU01
Onkologie Avicennus s.r.o. Kouřimská 915, Kutná Hora,
284 01, Česká republika 
SLU01
Oblastní nemocnice Náchod a.s. Purkyňova 446, Náchod,
547 69, Česká republika
Klinická onkologie   SLU01
Fakultní nemocnice Olomouc I.P.Pavlova 6, Olomouc,
775 20, Česká republika
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy SLU01
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790,
Ostrava-Poruba,
708 52, Česká republika
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy SLU01
Onkologické centrum Multiscan Pardubice Kyjevská 44, Pardubice,
530 03, Česká republika

SLU01
Fakultní nemocnice Plzeň

Edvarda Beneše 1128/13,
Plzeň-Bory,
305 99, Česká republika 

Klinika pneumologie a ftizeologie SLU01
Oblastní nemocnice Příbram Gen. R. Tesaříka 80, 
Příbram I, 
261 01, Česká republika
Onkologie SLU01
Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84, Praha 5,
150 06, Česká republika
Pneumologická klinika SLU01
Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, Praha 4-Krč,
140 59, Česká republika
Pneumologická klinika 1. LF UK / TN SLU01 
Všeobecná fakultní nemocnice Karlovo náměstí 32, Praha 2,
128 08, Česká republika
Onkologická klinika SLU01 
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

Sociální péče 3316/12A,Ústí nad Labem
401 13, Česká republika

Plicní oddělení  SLU01
Východoslovenský onkologický ústav

Rastislavova 785/43, Košice, 
040 01, Slovensko

Oddelenie klinickej onkológie SLU01
POKO Poprad s.r.o.

Mnoheľova 2, Poprad
058 01, Slovensko

SLU01

Slovak Research Center
Pracovisko: 
Medeon s.r.o.- Onkologická ambulancia 

Kamenná 26, Banka
92101 Piešťany, Slovensko


SLU01