Představení společnosti

Sídlo společnosti SOTIO a.s. v Praze - Holešovicích

SOTIO je biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu nádorových a autoimunitních onemocnění.  Společnost se věnuje výzkumu vlastní platformy aktivní buněčné imunoterapie na bázi dendritických buněk s cílem významně zlepšit a zpřístupnit možnosti této léčby pacientům.  

Ve vlastním špičkově vybaveném pracovišti, splňujícím nejpřísnější nároky na sterilní přípravu léčivých preparátů pro buněčnou terapii, se společnost věnuje výzkumu role dendritických buněk při léčebné aktivaci imunitního systému a ověření jejich účinnosti v klinickém hodnocení. Společnost SOTIO úzce spolupracuje s Ústavem imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a s Fakultní nemocnicí v Motole.

Společnost SOTIO působí v Evropě, USA, Rusku a Číně. Ve svých laboratořích, které jsou držitelem certifikátu GMP (Good Manufacturing Practice – správná výrobní praxe), se s ohledem na výhodnou polohu může vyrábět léčivý přípravek pro klinické studie probíhající jak v Evropě, tak ve Spojených státech amerických. Společnost SOTIO v roce 2014 vybudovala vlastní laboratoře rovněž v čínském Pekingu. Tyto laboratoře vyrábějí hodnocený léčivý přípravek pro výzkumné projekty, na nichž SOTIO spolupracuje s předními čínskými nemocnicemi.

Filozofie výzkumu aktivní buněčné imunoterapie v léčbě nádorových a autoimunitních onemocnění společnosti SOTIO je založena na následujících zásadách:

  • Využití vlastní technologie ACI-MAP (Active Cellular Immunotherapy Multiple Antigen Presentation). Při tomto postupu jsou k vyvolání komplexní imunitní odpovědi v těle pacienta použity jeho vlastní dendritické buňky aktivované širokým spektrem nádorových antigenů (např.PSA,MAGE3 apod.).
  • Koncept kombinované terapie. Samotná imunoterapie se většinou uplatňuje u pacientů v raných stádiích onemocnění, odborníci společnosti SOTIO se nicméně zajímají i o možnosti léčby pacientů v pokročilejších stádiích rakoviny s využítím technologie ACI-MAP ve spojení s dalšími léčebnými přístupy koordinovanými tak, aby společně brzdily postup onemocnění (např. Kombinovaná terapie s docetaxelem, gemcitabinem a karboplatinou).
  • Dlouhodobé posilování imunitní odpovědi. Pacientům je přípravek aktivní buněčné terapie společnosti SOTIO podáván v různých intervalech (např. 3-6 týdnů) po dobu delší než jeden rok. Tento přístup vychází z výsledků experimentů a klinických poznatků, že jeden leukaferetický odběr stačí k výrobě dostatečného množství přípravku DCVAC pro průběžné posilování imunitního systému. Výsledkem je dlouhodobá stimulace imunitní odpovědi organismu pacienta.

Právě probíhající studie zkoumají kombinace výše uvedených zásad. Očekáváme, že výsledkem bude účinnější aktivní buněčná imunoterapie pro pacienty, jejichž možnosti léčby jsou omezené.

Klinický vývoj 

Klinický program společnosti SOTIO se momentálně věnuje především vývoji nového léčivého přípravku s označením DCVAC/PCa pro pacienty s nádorovým onemocněním prostaty.  Probíhá pět klinických hodnocení přípravku DCVAC/PCa fáze II, do kterých se zapojilo několik set pacientů s různými stádii karcinomu prostaty.

V květnu roku 2014 společnost SOTIO zahájila studii VIABLE – fázi III celosvětové klinické studie přípravku DCVAC/PCa, jejímž cílem je vyhodnotit bezpečnost a účinnost přípravku DCVAC/PCa u pacientů s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty. Studie VIABLE by se mělo zúčastnit přes tisíc pacientů z celého světa.

V říjnu roku 2013 společnost SOTIO také zahájila tři klinické studie fáze II, jejichž cílem je posoudit bezpečnost a účinnost hodnocené aktivní buněčné imunoterapie v kombinaci se standardní léčbou u pacientek s epiteliálním karcinomem vaječníků (léčivý přípravek DCVAC/OvCa). Tato klinická hodnocení probíhají na odborných pracovištích v České republice, Německu a Polsku a účastní se jich pacientky v různých stádiích onemocnění a s různými reakcemi na dosavadní standardní léčbu.

V prosinci roku 2014 společnost SOTIO zahájila klinické hodnocení fáze I/II přípravku DCVAC/LuCa pro pacienty s karcinomem plic. Klinická studie je specificky zaměřena na stanovení bezpečnosti a účinnosti DCVAC/LuCa v kombinaci se standardní chemoterapií u pacientů s pokročilým metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC).

Součást skupiny PPF

Společnost SOTIO je součástí skupiny PPF, jedné z největších investičních skupin v centrální a východní Evropě (více informací na www.ppf.eu).

SOTIO Brozura CZ.pdf