Jištění kvality

Celý výrobní proces, začínající odběrem krve a končící propuštěním šarže, provází standardizované kontrolní kroky, garantující vysokou kvalitu hodnocených léčivých přípravků.


Certifikát správné výrobní praxe vydaný společnosti SOTIO a.s. Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) dne 27.6.2017.