Aktuality

AKTUALITY

SOTIO založilo pobočku ve švýcarské Basileji s cílem podpořit klinický vývoj svých onkologických léčiv

SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF Group, dnes informovala o založení své dceřiné firmy SOTIO Biotech AG v Technology Park v Basileji ve Švýcarsku. Ve švýcarské pobočce bude fungovat tým klinického vývoje a další funkce potřebné pro budoucí rozvoj portfolia vyvíjených přípravků proti závažným onkologickým onemocněním. Společně s pražskou centrálou firmy má švýcarská pobočka dlouhodobý cíl dosáhnout regulatorních schválení a uvedení vyvíjených produktů na trh.

AKTUALITY

SOTIO využilo opci a v rámci smlouvy se švýcarskou firmou NBE-Therapeutics zvolilo další cíl pro vývoj nových protinádorových přípravků ADC

Basilej, Švýcarsko a Praha, Česká republika – 7. listopadu 2019 Společnosti NBE-Therapeutics AG a SOTIO a.s. dnes oznámily, že SOTIO využilo svou opci a zvolilo druhý cíl pro vývoj nových protinádorových přípravků ADC (antibody-drug conjugates). NBE a SOTIO budou i u nově zvoleného cíle spolupracovat na vědeckém výzkumu, předklinickém vývoji a výrobě. Vývoj bude založen na platformě ADC vyvinuté a patentované firmou NBE. Platforma ADC umožňuje cílené dodání vysoce účinné chemoterapie do nádoru pomocí protilátek namířených na bílkoviny, které se vyskytují pouze na nádorových buňkách. SOTIO bude celosvětově zodpovědné za klinický vývoj, případnou budoucí registraci a uvedení produktů ADC na trh.

AKTUALITY

PPF a SOTIO investují 6,5 mil. dolarů do kalifornské firmy MaveriX a jejího protinádorového přípravku MVX-5005

 • Skupina PPF a jí vlastněná biotechnologická společnost SOTIO, investují 6,5 milionu dolarů do firmy MaveriX Oncology, která vyvíjí nové přípravky pro léčbu nádorových onemocnění.
 • PPF získává významný majetkový podíl v MaveriX Oncology.
 • Součástí transakce je opce pro SOTIO na licenci a vývoj produktu MVX-5005 pro evropský trh. Při dosažení všech plánovaných milníků ve vývoji může MaveriX od PPF a SOTIO získat až 138 milionů dolarů.
 • Norbert Prenzel, ředitel pro obchodní rozvoj SOTIO, se stane členem představenstva MaveriX Oncology. 

SOTIO společně s PPF a společností MaveriX Oncology, dnes oznámily investici skupiny PPF do MaveriX Oncology Inc., soukromé americké biotechnologické společnosti, která vyvíjí řadu přípravků z oblasti cílené chemoterapie. PPF jako hlavní investor poskytuje 6,5 milionu dolarů z celkem 20 milionů dolarů, které MaveriX plánuje získat na kapitálovém trhu. Firmě MaveriX Oncology umožní získané prostředky zahájit v roce 2020 klinické testování hlavního produktu MVX-5005. Klinická studie fáze I bude zaměřena na pacienty se solidními nádory.

AKTUALITY

PPF koupila významný podíl v biotechnologické společnosti Autolus Therapeutics obchodované na americké burze

 • Skupina PPF získala 19,2 % akcií britské biotechnologické společnosti Autolus Therapeutics
 • Autolus je v pokročilé fázi klinických studií s přípravky protinádorové terapie založené na T lymfocytech
 • Vedle biotechnologické společnosti SOTIO, která je součástí skupiny PPF, je podíl ve firmě Autolus druhou největší biotechnologickou investicí PPF

Skupina PPF dnes oznámila akvizici 19,2% podílu ve společnosti Autolus Therapeutics, která je celosvětovým lídrem v oboru léčebných T-buněčných terapií. Akcie získala PPF prostřednictvím amerického burzovního trhu NASDAQ.

AKTUALITY

SOTIO zahájilo první klinickou studii s novým přípravkem SO-C101 pro pacienty s pokročilým nádorovým onemocněním

SOTIO a Cytune Pharma, společnosti ze skupiny PPF, dnes oznámily, že historicky první pacient podstoupil léčbu pokročilého nádorového onemocnění přípravkem SO-C101 na bázi interleukinu IL-15. Klinická studie SC103 fáze I/Ib bude vyhodnocovat bezpečnost a předběžnou účinnost SO-C101 u pacientů s vybranými typy nádorů.

AKTUALITY

Přípravek DCVAC/LuCa firmy SOTIO významně zlepšuje přežití pacientů v pokročilém stádiu nádorového onemocnění plic

 • DCVAC/LuCa snižuje riziko úmrtí u pacientů ve stádiu IV nemalobuněčného karcinomu plic o 46%
 • U pacientů, kterým byl podáván přípravek DCVAC/LuCa, dosáhlo celkové přežití 15,5 měsíce ve srovnání s 11,8 měsíce u kontrolní skupiny se standardní léčbou
 • Průměrný čas do progrese onemocnění se prodloužil o 1,1 měsíce
 • SOTIO zvažuje zahájení dalších klinických studií fáze II či III 

SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF, prezentovala výsledky klinické studie fáze I/II hodnotící přípravek aktivní buněčné imunoterapie DCVAC/LuCa u pacientů s pokročilejším stádiem nádorového onemocnění plic. Finální analýza dat potvrdila slibné výsledky v oblasti účinnosti přípravku DCVAC/LuCa. Výsledky klinické studie SLU01 byly dnes prezentovány hlavním investigátorem, MUDr. Liborem Havlem z Thomayerovy nemocnice v Praze, na Výroční konferenci Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology – ASCO 2019), která se koná v Chicagu (USA). 

AKTUALITY

SOTIO bude prezentovat finální data z fáze I/II klinické studie DCVAC/LuCa na výročním kongresu ASCO 2019

SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF Group, dnes oznámila že bude prezentovat finální data z klinické studie SLU01 hodnotící přípravek DCVAC/LuCa na 55. výročním kongresu Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology – ASCO) v Chicagu, 2. června 2019. Finální analýza dat ze studie SLU01 potvrdila nadějné výsledky účinnosti DCVAC/LuCa, přípravku aktivní buněčné imunoterapie, u pacientů v pokročilém stádiu nemalobuněčného karcinomu plic.

AKTUALITY

Přípravek DCVAC/OvCa firmy SOTIO významně zlepšuje přežití u pacientek s karcinomem vaječníků

 • Přípravek DCVAC/OvCa snižuje riziko smrti při léčbě nádorového onemocnění vaječníků v pokročilejším stádiu o 62 %.
 • Celkové přežití pacientek se zvýšilo výrazně o 13,4 měsíce. Průměrný čas do progrese onemocnění se prodloužil o 1,8 měsíce. 
 • SOTIO plánuje zahájení velké mezinárodní klinické studie fáze III hodnotící přípravek DCVAC/OvCa.
AKTUALITY

SOTIO bude prezentovat finální výsledky studie DCVAC/OvCa na výročním setkání Společnosti pro gynekologickou onkologii (SGO 2019)

SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF, dnes oznámila, že bude prezentovat konečná statistická data z klinické studie SOV02 hodnotící přípravek DCVAC/OvCa na plenární sekci 50. výročního setkání Společnosti pro gynekologickou onkologii (SGO) zaměřeného na nádorová onemocnění u žen. Prezentace proběhne v rámci kongresu SGO 2019 v úterý 19. března na Havaji. Finální analýza dat ze studie SOV02 potvrdila nadějné výsledky účinnosti přípravku DCVAC/OvCa u pacientek s karcinomem vaječníků po první recidivě. DCVAC/OvCa je produkt aktivní buněčné imunoterapie využívající vlastní dendritické buňky pacientů zaměřený na pacientky s nádorovým onemocněním vaječníků.

AKTUALITY

Harald Fricke se stává novým šéfem klinického vývoje biotechnologické společnosti SOTIO

SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF Group, dnes oznámila jmenování MUDr. Haralda Frickeho, PhD, do funkce Chief Medical Officer (ředitel klinického vývoje). Dr. Fricke má více než 30 let zkušeností v oblasti výzkumu a vývoje nových metod léčby nádorových onemocnění se zaměřením na imuno-onkologii. V SOTIO bude zodpovídat za strategii klinického vývoje a další rozvoj portfolia nově vyvíjených přípravků.

AKTUALITY

SOTIO obdrželo pozitivní rozhodnutí VHP pro SC103, první klinickou studii u pacientů s pokročilými nádory

SOTIO, biotechnologická společnost patřící do skupiny PPF Group, dnes oznámila, že obdržela pozitivní rozhodnutí z tzv. Voluntary Harmonisation Procedure (VHP) Evropské unie ve věci žádosti o registraci první klinické studie SC103, s klíčovým vyvíjeným přípravkem SO-C101. Studie SC103 je studie fáze I/Ib, která bude vyhodnocovat bezpečnost a předběžnou účinnost SO-C101 u pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním. SOTIO zahájí klinickou studii po udělení souhlasu příslušných národních regulatorních orgánů a etických komisí ve Francii a Španělsku. Zařazení prvních pacientů je plánováno na květen 2019.

AKTUALITY

SOTIO a PPF dokončili akvizici společnosti Cytune Pharma

SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF, dnes oznámila dokončení akvizice francouzské firmy Cytune Pharma skupinou PPF. SOTIO bude v rámci svého produktového portfolia nadále vyvíjet protinádorový přípravek SO-C101 (RLI-15) s cílem zahájit na začátku roku 2019 klinické studie. Společnost SOTIO zastřešuje veškeré aktivity skupiny PPF v biotechnologickém sektoru a na procesu akvizice společnosti Cytune Pharma úzce spolupracovala. Všechny projekty společnosti Cytune Pharma budou dále pokračovat jako součást produktového portfolia firmy SOTIO.

AKTUALITY

Průběžné výsledky klinických studií SOTIO ukazují pozitivní přínos pro pacienty s nádorovým onemocněním vaječníků a plic

Chicago/Praha - SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF, prezentovala na právě probíhající Výroční konferenci Americké společnosti klinické onkologie 2018 (American Society of Clinical Oncology – ASCO) nové, statisticky i klinicky významné výsledky fáze II svých klinických studií hodnotících DCVAC, přípravek aktivní buněčné imunoterapie. U pacientek s nádorovým onemocněním vaječníků, kterým byl podáván přípravek DCVAC/OvCa a u pacientů s karcinomem plic, kterým byl podáván přípravek DCVA/LuCa, se ve srovnání s pacienty, kteří podstoupili standardní léčbu, riziko zhoršení nemoci či smrti podstatně snížilo.

AKTUALITY

SOTIO zahajuje unikátní studii fáze I/II kombinující DCVAC a onkolytický virus ONCOS-102 firmy Targovax pro pacienty s nádorovým onemocněním prostaty

SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF Group, dnes oznámila zařazení prvního pacienta do klinické studie SP015, kombinující DCVAC, aktivní buněčnou imunoterapii, a onkolytický virus ONCOS-102, pro pacienty s karcinomem prostaty. Pacienti budou do studie zařazováni v České republice a ve Velké Británii. SOTIO spolupracuje s norskou společností Targovax, která přípravek ONCOS-102 vyvinula.

AKTUALITY

SOTIO bude prezentovat data z fáze II klinických studií u nádorového onemocnění vaječníků a plic na nejprestižnějším onkologickém kongresu ASCO 2018

SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF dnes oznámila, že bude prezentovat nová slibná klinická data ze svých klinických studií hodnotících přípravek aktivní buněčné imunoterapie DCVAC zaměřený na pacienty s nádorovým onemocněním vaječníků a plic. Data budou prezentována na nejprestižnějším světovém onkologickém kongresu - Výročním setkání Americké společnosti klinické onkologie 2018 (ASCO 2018), které se bude konat ve dnech 1. až 5. června 2018 v americkém Chicagu.

AKTUALITY

SOTIO bude prezentovat na prestižní konferenci AACR 2018 předklinická data o SO-C101, nově vyvíjené metodě léčby nádorových onemocnění

SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF Group dnes oznámila, že na nadcházející Výroční konferenci Americké asociace pro výzkum nádorových onemocnění AACR 2018 (American Association for Cancer Research – AACR) bude prezentovat poster s předklinickými daty vyhodnocujícími nově vyvíjený protinádorový přípravek SO-C101 (RLI-15). Konference AACR se bude konat od 14. do 18. dubna 2018 v Chicagu ve státě Illinois.

AKTUALITY

Evropská léková agentura (EMA) udělila přípravku DCVAC/OvCa společnosti SOTIO speciální status léku na vzácná onemocnění

SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF Group, dnes oznámila, že Evropská léková agentura (European Medicinal Agency - EMA) vydala pozitivní stanovisko ve prospěch udělení statusu léku na vzácná onemocnění („orphan drug“) přípravku DCVAC/OvCa určenému pacientům trpícím nádorovým onemocněním vaječníků. EMA je agentura Evropské unie pro schvalování a kontrolu léčiv. Podobné rozhodnutí jako nyní EMA vydala již dříve nejvyšší kontrolní instituce v USA – FDA. SOTIO je historicky první firmou z České republiky, která takovéto doporučení získala.

AKTUALITY

Novým generálním ředitelem SOTIO se stane Radek Špíšek

SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF Group, dnes oznámila ustanovení profesora Radka Špíška do funkce generálního ředitele firmy. Ve funkci nahradí k 1.3.2018 Ladislava Bartoníčka, který bude v SOTIO i nadále působit v rámci vrcholového vedení a nahradí Radka Špíška v dozorčí radě společnosti. Jmenováním Radka Špíška do funkce generálního ředitele je zajištěna kontinuita řízení firmy. Nemění se rozvojová strategie ani cíle SOTIO.

AKTUALITY

SOTIO zahajuje další klinickou studii fáze II určenou pro pacientky s nádorovým onemocněním vaječníků

SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF, dnes oznámila nábor první pacientky do SOV06, nové klinické studie fáze II přípravku DCVAC/OvCa zaměřeného na léčbu pacientek s nádorovým onemocněním vaječníků. Na základě pozitivních signálů z probíhajících klinických studií, SOTIO vedle zahájení této studie rovněž rozšiřuje již probíhající studii SOV01.

AKTUALITY

SOTIO zařadilo posledního pacienta do VIABLE, fáze III globální klinické studie pro pacienty s nádorovým onemocněním prostaty v pozdním stádiu

SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF, dnes oznámila zařazení posledního pacienta do VIABLE, fáze III globální klinické studie hodnotící bezpečnost a účinnost přípravku DCVAV/PCa v kombinaci s chemoterapií u pacientů s metastazujícím kastračně-rezistentním nádorovým onemocněním prostaty.

AKTUALITY

SOTIO zakládá expertní radu se světově uznávanými odborníky v oblasti nádorových onemocnění

SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF, která se zabývá vývojem inovativních produktů na léčbu nádorových a autoimunitních onemocnění, dnes oznámila založení vlastní Strategické expertní rady složené z mezinárodně uznávaných odborníků v oboru klinického výzkumu, translační medicíny, business developmentu a uvádění farmaceutických produktů na trh.

AKTUALITY

SOTIO zahajuje spolupráci s německým LDC a Max Planck v oblasti vývoje léčiv zaměřených na metabolismus nádorových buněk

Praha, Dortmund (Německo) – SOTIO, Lead Discovery Center GmbH (LDC) a Max Planck Innovation GmbH, uzavřely licenční smlouvu, která dává společnosti SOTIO výhradní práva na vývoj nových léčivých přípravků zaměřených na metabolismus nádorových buněk. Vědecký objev, na němž je unikátní program založen, vzniknul v Max Planck Institut für Biologie des Alterns (institutu zaměřeném na problematiku stárnutí) a byl dále vyvíjen ve spolupráci se společností LDC. 

AKTUALITY

Společnost Cellestia Biotech získala od skupiny PPF a soukromých investorů financování ve výši 8 milionů švýcarských franků na další vývoj onkologického přípravku CB-103

Basilej, Švýcarsko – 26. leden 2017 – Cellestia Biotech AG, soukromá biotechnologická společnost zaměřující se na protinádorová léčiva modulující signální dráhu NOTCH, dnes oznámila uzavření tří kol financování zajišťujícího kapitál v celkové výši 8 milionů švýcarských franků. Tento kapitál sestává z 0,5 milionu franků z kola A a 2,3 milionu franků z kola B, která proběhla v roce 2016, a z 5,2 milionu franků z kola financování C, jež bylo uzavřeno dnes. Posledního kola se zúčastnila skupina PPF spolu s několika dalšími soukromými investory. Získané finanční prostředky umožní společnosti Cellestia dále vyvíjet její hlavní přípravek CB-103, dovést jej do fáze klinického hodnocení a realizovat fázi I klinických zkoušek. Cílem je zahájit klinické hodnocení fáze I v průběhu roku 2017.

AKTUALITY

Společnosti SOTIO a NBE-Therapeutics podepsaly smlouvu o spolupráci s licenčním ujednáním pro vývoj nové generace protinádorových přípravků

Basilej, Švýcarsko a Praha, Česká republika – Biotechnologické společnosti NBE-Therapeutics AG a SOTIO a.s. dnes oznámily zahájení spolupráce na vývoji nové generace léčivých přípravků – konjugátů protilátky a léku (antibody-drug conjugates, ADC) – zaměřených na účinnější protinádorovou léčbu. Na základě této smlouvy budou NBE-Therapeutics a SOTIO spolupracovat na výzkumu, předklinickém vývoji a výrobě nových produktů ADC. Tyto produkty budou vycházet z patentovaných technologií společnosti NBE-Therapeutics v oblasti přípravy protilátek (Transpo-mAbTM) a jejich cílené konjugace s novými druhy toxinů s protinádorovým účinkem (technologie SMACTM). SOTIO pak bude mít celosvětově na starosti klinický vývoj, registraci a uvádění ADC přípravků na trh. 

AKTUALITY

Cytune Pharma získala 6 mil. EUR na zahájení klinického vývoje protinádorové imunoterapie

Nantes, 29.6.2016 – Cytune Pharma SAS, francouzská biotechnologická společnost vyvíjející nová léčiva na bázi imunoterapie zaměřená na léčbu nádorových onemocnění, získala od svých akcionářů 6 mil. EUR na další rozvoj. Investice bude použita k financování zahájení fáze I klinického vývoje přípravku RLI15. PPF Group jako vedoucí investor, a zakládající akcionáři firmy, se rovněž dohodli na dokončení odkupu všech akcií v okamžiku zahájení fáze I klinického hodnocení.

AKTUALITY

SOTIO prezentuje svůj klinický vývoj na nejprestižnějším odborném kongresu ASCO

SOTIO, biotechnologická společnost patřící do skupiny PPF, na nejprestižnějším světovém onkologickém kongresu ASCO (American Society of Clinical Oncology) v americkém Chicagu představuje program klinického vývoje přípravků DCVAC zaměřených na léčbu nádorových onemocnění. Na kongresu ASCO 2016, který probíhá od 3. do 7.6.2016, se společnost SOTIO prezentuje prostřednictvím vlastního výstavního stánku a seznámí mezinárodní odbornou veřejnost se svými 10 probíhajícími klinickými studiemi.

AKTUALITY

SOTIO získalo významné celosvětové ocenění “Innovation & Excellence Awards 2016“ za inovace ve vývoji nových léčebných přípravků

SOTIO, biotechnologická společnost patřící do skupiny PPF, získala dvě první místa ve významné soutěži Global Corporate LiveWire Innovation & Excellence Awards 2016 vyhlašující nejinovativnější firmy z celého světa. Celosvětové první místo SOTIO získalo v kategorii „inovace ve vývoji nových léčebných přípravků“ a první místo v rámci České republiky v kategorii „inovace a dokonalost v oblasti biotechnologií“.

AKTUALITY

SOTIO na Discovery Channel

Dokumentární video o SOTIO bylo odvysíláno v rámci naučného seriálu z řady Innovations na televizním kanále Discovery Channel v pondělí 14. prosince 2015. Filmové záběry byly natočeny v závěru letošního léta v pražských prostorech SOTIO, ve Fakultní nemocnici Motol a v bostonském Dana Farber Cancer Institute. Seriál přináší nejen informace o výzkumu, výrobě a klinickém vývoji SOTIO, ale zaměřuje se rovněž na zvýšení všeobecného povědomí o oblasti aktivní buněčné imunoterapie.

AKTUALITY

SOTIO se účastní kongresu ESMO 2015

SOTIO představuje svůj klinický a výzkumný program na kongresu Evropské společnosti pro klinickou onkologii (ESMO 2015) ve Vídni. Firma se představuje ve vlastním stánku ve výstavním stánku č. 1107 v hale B. V průběhu kongresu ESMO se zástupci SOTIO setkají s investigátory z probíhajících klinických studií a s dalšími zdravotnickými odborníky.

AKTUALITY

SOTIO prezentuje globální klinickou studii léčby karcinomu prostaty přípravkem DCVAC/PCa (VIABLE) na nejprestižnějším odborném kongresu ASCO

SOTIO, biotechnologická společnost patřící do skupiny PPF, bude na nejprestižnějším světovém onkologickém kongresu ASCO (American Society of Clinical Oncology) v americkém Chicagu prezentovat design, metody a cíle mezinárodní studie VIABLE, fáze III klinického hodnocení aktivní buněčné imunoterapie v léčbě pacientů s karcinomem prostaty přípravkem DCVAC/PCa.

AKTUALITY

Skupina PPF ve spolupráci se SOTIO získala menšinový podíl v biotechnologické společnosti Cytune Pharma

Skupina PPF získala podstatný menšinový podíl v Cytune Pharma SAS, francouzské biotechnologické společnosti zabývající se výzkumem a vývojem nových léčebných postupů zaměřených na posílení imunitní reakce u nádorových a infekčních chorob. Platformu Cytune, založenou na modifikovaném interleukinu 15 (IL-15), je navíc možno kombinovat s dalšími imunoterapeutickými strategiemi, včetně protilátek proti inhibičním receptorům.

AKTUALITY

SOTIO začíná testovat nový lék proti nádorovému onemocnění plic, které ohrožuje největší počet lidí na světě

SOTIO, biotechnologická společnost patřící do skupiny PPF, dnes oznámila zařazení prvního pacienta do mezinárodní studie – klinického hodnocení fáze I/II aktivní buněčné imunoterapie v léčbě pacientů s karcinomem plic přípravkem DCVAC/LuCa. Onemocnění plic je v posledních letech nejčastějším nově diagnostikovaným nádorovým onemocněním na světě a také nejčastější příčinou úmrtí pacientů trpících rakovinou.

AKTUALITY

SOTIO zahajuje III. fázi globální klinické studie léčby karcinomu prostaty přípravkem DCVAC/PCa rovněž v USA

SOTIO, biotechnologická společnost patřící do skupiny PPF, dnes oznámila zařazení prvního pacienta z USA do mezinárodní studie VIABLE, fáze III klinického hodnocení aktivní buněčné imunoterapie v léčbě pacientů s karcinomem prostaty přípravkem DCVAC/PCa. První pacienti byli do klinické studie v posledních týdnech zařazeni rovněž v Itálii, Velké Británii, Nizozemí či na Slovensku.

AKTUALITY

III. fáze globální klinické studie léčby karcinomu prostaty imunoterapeutickým přípravkem DCVAC/PCa společnosti SOTIO zahajuje na Slovensku

SOTIO, biotechnologická společnost patřící do skupiny PPF, dnes oznámila, že v rámci mezinárodní studie, fáze III klinického hodnocení aktivní buněčné imunoterapie v léčbě pacientů s nádorovým onemocněním prostaty přípravkem DCVAC/PCa (VIABLE), byl prvnímu slovenskému pacientovi aplikován hodnocený léčivý přípravek (DCVAC/PCa nebo placebo). Slovensko je jednou z nejvýznamnějších zemí, které se na studii podílejí. Spolupracující léčebná centra, kterých je nyní 10, by měla do klinické studie zařadit téměř 100 pacientů z celého Slovenska. Na realizaci klinického hodnocení se kromě urologických a onkologických léčebných center významnou měrou podílejí také specializovaná pracoviště Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky. V těchto dnech byl do studie VIABLE v USA zařazen rovněž první mimoevropský pacient.

AKTUALITY

SOTIO vystavuje na kongresu ESMO 2014

Sotio představuje svůj klinický výzkumný program na kongresu Evropské společnosti pro klinickou onkologii (ESMO 2014) v Madridu. Biotechnologická společnost patřící do skupiny PPF se představí ve vlastním stánku ve výstavní hale č. 8 (stánek č. 107). V průběhu kongresu ESMO se zástupci SOTIO setkají s investigátory z probíhajících klinických studií a s dalšími zdravotnickými odborníky. 

AKTUALITY

SOTIO otevřelo v čínském Pekingu nejmodernější laboratoře pro výrobu terapií proti nádorovým onemocněním

SOTIO, biotechnologická společnost patřící do skupiny PPF, dnes v čínském Pekingu slavnostně otevřela své druhé laboratorní pracoviště pro výrobu aktivní buněčné imunoterapie proti nádorovým onemocněním. Po pražských Holešovicích, kde v roce 2010 vznikly první laboratoře této firmy, jde o druhé místo na světě, kde SOTIO vybudovalo tzv. čisté laboratoře splňující mezinárodní standardy správné výrobní praxe (GMP – Good Manufacturing Practices). V první fázi bude SOTIO v Číně vyrábět terapeutické přípravky pro pacienty s nádorovým onemocněním prostaty a plic. Slavnostní otevření laboratoří proběhlo za účasti českého ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka.

AKTUALITY

SOTIO prezentuje výsledky svého výzkumu v oblasti imunoterapie nádorových onemocnění prostaty, vaječníků a hlavy a krku na nejprestižnějším odborném kongresu ASCO

SOTIO, biotechnologická společnost patřící do skupiny PPF, bude na nejprestižnějším světovém onkologickém kongresu ASCO (American Society of Clinical Oncology) prezentovat výsledky svého výzkumu a vývoje ve 4 prezentacích. Abstrakty, postery a prezentace, které organizační výbor kongresu ve velké konkurenci akceptoval do programu, budou pojednávat o metodách léčby nádorového onemocnění prostaty přípravkem DCVAC/PCa, vaječníků přípravkem DCVAC/OvCa a o výsledcích výzkumu v oblasti imunoterapie nádorových onemocnění hlavy a krku.

AKTUALITY

SOTIO zahajuje VIABLE – III. fázi globální klinické studie léčby karcinomu prostaty imunoterapeutickým přípravkem DCVAC/PCa

SOTIO, biotechnologická společnost patřící do skupiny PPF, dnes oznámila zařazení prvního pacienta do mezinárodní studie VIABLE, fáze III klinického hodnocení aktivní buněčné imunoterapie v léčbě pacientů s karcinomem prostaty přípravkem DCVAC/PCa. V moderní historii je to poprvé, co do takovéto fáze klinického vývoje vstoupila firma z České republiky.

AKTUALITY

FDA schválila realizaci studie VIABLE v USA

Společnost SOTIO obdržela v dubnu 2014 vyjádření Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA, USA), že po revizi kompletní dokumentace studie VIABLE dodané na základě požadavku FDA z července 2013 považuje realizaci studie v souladu s procedurou IND (upravující proces klinického hodnocení nových léčebných přípravků) za bezpečnou. VIABLE je globální klinické hodnocení fáze III léčby karcinomu prostaty imunoterapeutickým přípravkem DCVAC/PCa. Obdržené vyjádření je klíčové pro další klinický vývoj společnosti SOTIO nejen v rámci USA. SOTIO plánuje zařadit do studie celkem přibližně 1170 pacientů s karcinomem prostaty z Evropy, Ruska a USA. K zařazení prvního evropského pacienta do studie by mělo dojít v prvním pololetí roku 2014.

AKTUALITY

PPF Group oznamuje akvizici v oblasti biotechnologií a imunoterapie

Skupina PPF Group oznamuje, že získala menšinový podíl ve francouzské biotechnologické společnosti OriBase Pharma, která se specializuje na vývoj nových léčebných postupů v onkologii. Tato akvizice posílí výzkumné a produktové portfolio skupiny PPF, v současné době reprezentované společností SOTIO, která se zabývá vývojem nové generace aktivní buněčné imunoterapie založené na aktivaci dendritických buněk a určené k léčbě nádorových a autoimunitních onemocnění. Spolupráce mezi společnostmi OriBase Pharma a SOTIO umožní efektivní sdílení know-how, výzkumu a kapacit klinického vývoje v oblasti imunoterapie a cílené terapie. 

AKTUALITY

SOTIO získalo schválení VHP pro zahájení fáze III klinických studií

Společnost SOTIO a.s., Praha ohlásila, že obdržela od EU Heads of Medicines Agencies (HMA) pozitivní vyjádření k podstatné změně protokolu fáze III klinického hodnocení VIABLE s DCVAC/PCa, aktivní buněčnou imunoterapií v léčbě rakoviny prostaty. HMA původně schválila žádost společnosti SOTIO pro zahájení fáze III klinického hodnocení VIABLE v březnu 2013. Žádost o schválení této změny společnost SOTIO podala v rámci Evropské dobrovolné harmonizační procedury (European Voluntary Harmonisation Procedure) na základě připomínek od Food and Drug Administration (FDA) ve Spojených státech. Změna byla realizována s cílem sjednotit znění protokolu pro Evropu a USA. SOTIO plánuje zahájit zařazování pacientů do této studie v březnu 2014.

AKTUALITY

Novým generálním ředitelem SOTIO se stane Ladislav Bartoníček

Novým generálním ředitelem biotechnologické společnosti SOTIO ze skupiny PPF bude od 1.3.2014 jeden z akcionářů PPF Ladislav Bartoníček (49). Ve funkci nahradí Karla Nohejla (44), který bude i nadále působit ve skupině PPF na jiných pozicích.

AKTUALITY

Druhá fáze klinických studií ovariálního programu SOTIO zaregistrovala první pacientku

Minulý týden byla do klinických studií ovariálního programu fáze II společnosti SOTIO úspěšně zařazena první pacientka. Pacientku do studie SOV02 zařadili lékaři z Fakultní nemocnice Ostrava. Podle informací od českých lékařských center spolupracujících na fázi II klinických studií přibydou další pacientky v průběhu následujících dní. Po získání potřebných regulatorních souhlasů očekává společnost SOTIO zahájení náboru pacientek rovněž v Německu a Polsku, a to na začátku roku 2014.

AKTUALITY

SOTIO zahájí druhou fázi klinické studie léčby karcinomu vaječníků

Společnost SOTIO připravuje na konec září letošního roku zahájení klinických studií fáze II hodnotících využití aktivní buněčné imunoterapie (léčivý přípravek DCVAC/OvCa) v kombinaci se standardní léčbou u pacientek s epiteliálním karcinomem vaječníků. Klinické studie společnosti SOTIO budou probíhat v léčebných centrech v České republice, Německu a Polsku a  budou zaměřeny na různé skupiny pacientek dle průběhu onemocnění a reakci na již aplikovanou standardní léčbu. Do studií se postupně zapojí prostřednictvím zhruba 25 léčebných center celkem 210 pacientek. Zahájení první ze tří klinických studií je plánováno na září 2013, ukončení celého programu na prosinec roku 2017. Jako partnera pro organizaci klinických studií si společnost SOTIO na základě výsledků výběrového řízení zvolila firmu Theorem Clinical Research.

AKTUALITY

SOTIO získalo označení “orphan drug” od FDA

Úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) ve Spojených státech udělil přípravku aktivní buněčné imunoterapie DCVAC/OvCa společnosti SOTIO statut léčivého přípravku pro vzácné onemocnění (“orphan drug”).

AKTUALITY

SOTIO na konferenci ASCO Annual Meeting 2013

Společnost SOTIO se poprvé ve své historii bude prezentovat na výroční konferenci Americké společnosti pro klinickou onkologii (ASCO), která je tradičním každoročním místem setkání firem a odborníků věnujících se léčbě nádorových onemocnění z celého světa.

AKTUALITY

SOTIO na konferenci BIO v Chicagu

Společnost SOTIO se ve dnech 22. – 25. dubna 2013 úspěšně prezentovala na mezinárodní konferenci BIO International Convention 2013 v americkém Chicagu. Této konference se každoročně účastní biotechnologické a farmaceutické firmy a lékařská výzkumná pracoviště z celého světa.

AKTUALITY

EMA schválila studii VIABLE

Společnost SOTIO obdržela od Evropské lékové agentury (EMA) v rámci tzv. VHP procedury (Voluntary Harmonisation Procedure) schválení evropské části globální klinické studie fáze III – VIABLE.

AKTUALITY

Podepsána smlouva s Chiltern

Pro realizaci evropské části globální klinické studie fáze III – VIABLE si společnost SOTIO a.s. ve výběrovém řízení zvolila smluvní výzkumnou společnost (Contract Research Organisation – „CRO“) Chiltern International Limited. Do studie bude zařazeno celkem 1 170 pacientů s karcinomem prostaty z Evropy a USA.

AKTUALITY

SOTIO součástí skupiny PPF

Holdingová společnost SOTIO se stala součástí portfolia firem investiční a finanční skupiny PPF. Administrativní proces převodu akciového podílu byl dokončen ke konci roku 2012.

AKTUALITY

Dvě ocenění pro Radka Špíška, člena dozorčí rady SOTIO

Lékaře Radka Špíška, který se společně s prof. Jiřinou Bartůňkovou již více než deset let věnuje výzkumu v oblasti aktivní buněčné imunoterapie a jejímu využití v léčbě nádorových onemocnění, jmenoval v pátek 16. listopadu 2012 prezident Václav Klaus profesorem v oboru lékařské imunologie.

AKTUALITY

Budujeme vlastní laboratoře v čínském Pekingu

V září letošního roku zástupci společnosti SOTIO v čínském Pekingu podepsali smlouvu na pronájem prostor v areálu biotechnologického parku „Huilongsen International Business Incubator (Beijing) Co., Ltd.“ Park se nachází v jižní části Pekingu zvané YiZhuang, který je jedním z center rezidenčního i ekonomického rozvoje čínského hlavního města.

AKTUALITY

SOTIO GMP Manufacturing Process to be Implemented at PCT

ALLENDALE, N.J. and WILMINGTON, Del., July 16, 2012 -- (NYSE MKT:NBS) and its subsidiary, Progenitor Cell Therapy, LLC ("PCT"), an internationally recognized Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO), and SOTIO, LLC, a Delaware limited liability company that is responsible for organizing the U.S. part of a global pivotal Phase 3 clinical trial of SOTIO, LLC's affiliate, SOTIO a.s. ("SOTIO"), announced today that SOTIO, LLC has retained the services of PCT to manufacture clinical products for SOTIO's U.S. part of a global pivotal Phase 3 clinical trial. SOTIO, LLC is an affiliate of a Czech Republic-based biotechnology company developing new therapies based on activated dendritic cells, focusing on the treatment of cancer and autoimmune diseases. SOTIO, LLC will use the services of PCT to transfer and qualify at PCT's Allendale, New Jersey facility, SOTIO's GMP manufacturing process for the U.S. part of a global pivotal Phase 3 clinical trial for SOTIO's autologous dendritic cell vaccine expected to launch in early 2013, subject to FDA approval.

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies