Aktuality

AKTUALITY

PPF Group oznamuje akvizici v oblasti biotechnologií a imunoterapie

Skupina PPF Group oznamuje, že získala menšinový podíl ve francouzské biotechnologické společnosti OriBase Pharma, která se specializuje na vývoj nových léčebných postupů v onkologii. Tato akvizice posílí výzkumné a produktové portfolio skupiny PPF, v současné době reprezentované společností SOTIO, která se zabývá vývojem nové generace aktivní buněčné imunoterapie založené na aktivaci dendritických buněk a určené k léčbě nádorových a autoimunitních onemocnění. Spolupráce mezi společnostmi OriBase Pharma a SOTIO umožní efektivní sdílení know-how, výzkumu a kapacit klinického vývoje v oblasti imunoterapie a cílené terapie. 

AKTUALITY

SOTIO získalo schválení VHP pro zahájení fáze III klinických studií

Společnost SOTIO a.s., Praha ohlásila, že obdržela od EU Heads of Medicines Agencies (HMA) pozitivní vyjádření k podstatné změně protokolu fáze III klinického hodnocení VIABLE s DCVAC/PCa, aktivní buněčnou imunoterapií v léčbě rakoviny prostaty. HMA původně schválila žádost společnosti SOTIO pro zahájení fáze III klinického hodnocení VIABLE v březnu 2013. Žádost o schválení této změny společnost SOTIO podala v rámci Evropské dobrovolné harmonizační procedury (European Voluntary Harmonisation Procedure) na základě připomínek od Food and Drug Administration (FDA) ve Spojených státech. Změna byla realizována s cílem sjednotit znění protokolu pro Evropu a USA. SOTIO plánuje zahájit zařazování pacientů do této studie v březnu 2014.

AKTUALITY

Novým generálním ředitelem SOTIO se stane Ladislav Bartoníček

Novým generálním ředitelem biotechnologické společnosti SOTIO ze skupiny PPF bude od 1.3.2014 jeden z akcionářů PPF Ladislav Bartoníček (49). Ve funkci nahradí Karla Nohejla (44), který bude i nadále působit ve skupině PPF na jiných pozicích.

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies