Nádorové onemocnění plic

V prosinci 2014 zahájila společnost SOTIO klinickou studii fáze I/II hodnotící léčivý přípravek SOTIO® DCVAC/LuCa v kombinaci se standardní léčbou u pacientů s pokročilým karcinomem plic. Tato klinická studie je zaměřena na pacienty s nemalobuněčným karcinomem plic a probíhá v léčebných centrech v České republice a na Slovensku.

Popis klinické studie fáze I/II: 

Klinická studie SLU01 (Eudra CT: 2014-003084-37): Randomizovaná, otevřená, trojramenná, multicentrická klinická studie fáze I/II s paralelními skupinami hodnotící bezpečnost a účinnost DCVAC/LuCa přidaného ke standardní chemoterapii (karboplatina a paklitaxel) v první linii +/- imunomodulancia (interferon-α a hydroxychlorochin) vs. standardní chemoterapie u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic ve stadiu IV. (NSCLC). Tato klinická studie byla záhájena v prosinci 2014, nábor pacientů byl ukončen v listopadu 2016 s celkovým počtem 112 zařazených pacientů. Více informací najdete na www.sukl.cz.

List of participating Medical Centers
Medical Center Address Department Clinical Trial Number
Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20
Brno
625 00
Czech Republic
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy SLU01
Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
Czech Republic
Plicní klinika SLU01
Onkologie Avicennus s.r.o. Kouřimská 915
Kutná Hora
284 01
Czech Republic
Onkologie Avicennus s.r.o. SLU01
Oblastní nemocnice Náchod a.s. Purkyňova 446
Náchod
547 69
Czech Republic
Klinická onkologie SLU01
Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 6
Olomouc
775 20
Czech Republic
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy SLU01
Fakultní nemocnice Ostrava 17.listopadu 1790
Ostrava-Poruba
708 52
Czech Republic
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy SLU01
Onkologické centrum Multiscan Pardubice Kyjevská 44
Pardubice
530 03
Czech Republic
Onkologické centrum Multiscan Pardubice SLU01
Fakultní nemocnice Plzeň Edvarda Beneše 1128/13
Plzeň-Bory
305 99
Czech Republic
Klinika pneumologie a ftizeologie SLU01
Oblastní nemocnice Příbram Gen.R.Tesaříka 80
Příbram I
261 01
Czech Republic
Onkologie SLU01
Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84
Praha 5
150 06
Czech Republic
Pneumologická klinika SLU01
Thomayerova nemocnice Vídeňská 800
Praha 4-Krč
140 59
Czech Republic
Pneumologická klinika 1. LF UK / TN SLU01
Všeobecná fakultní nemocnice Karlovo nám. 32
Praha 2
128 08
Czech Republic
Onkologická klinika SLU01
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem
401 13
Czech Republic
Plicní oddělení SLU01
Východoslovenský onkologický ústav Rastislavova 785/43
Košice
040 01
Slovakia
Oddelenie klinickej onkológie SLU01
POKO Poprad s.r.o. Mnoheľova 2
Poprad
058 01
Slovakia
POKO Poprad s.r.o. SLU01

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies