Nádorové onemocnění vaječníků

Společnost SOTIO zahájila v listopadu 2013 tři klinické studie fáze II hodnotících působení aktivní buněčné imunoterapie (hodnocený léčivý přípravek DCVAC/OvCa) v kombinaci se standardní léčbou u pacientek s epiteliálním karcinomem vaječníků v různých stádiích onemocnění.

Klinické studie společnosti SOTIO probíhají v léčebných centrech po České republice. Klinické studie byly rovněž schváleny regulatorními autoritami v Polsku a v Něměcku, kde byl nábor pacientek zahájen na počátku roku 2014. Klinické studie jsou zaměřeny na tři různé skupiny pacientek dle průběhu jejich onemocnění a reakci na již aplikovanou standardní léčbu. Nábor pacientek do všech tří klinických studií byl již ukončen.

Popis jednotlivých klinických studií fáze II:

Klinická studie SOV01 (Eudra CT: 2013-001322-26): randomizovaná, otevřená, trojramenná multicentrická klinická studie fáze II, hodnotící vliv přidání DCVAC/OvCa k první linii standardní chemoterapie (karboplatina + paclitaxel) u žen s nově diagnostikovaným epiteliálním karcinomem vaječníků, po radikální operaci. Tato klinická studie byla zahájena v listopadu 2013, nábor byl ukončen v březnu 2016 s celkovým počtem 99 zařazených pacientek.

Klinická studie SOV02 (Eudra CT: 2013-001323-38): randomizovaná, otevřená, multicentrická klinická studie fáze II s paralelními skupinami, hodnotící vliv přidání DCVAC/OvCa ke standardní chemoterapii (karboplatina + gemcitabin) po prvním relapsu u žen s platina-senzitivním epiteliálním karcinomem vaječníků. Tato klinická studie byla zahájena v listopadu 2013, nábor byl ukončen v květnu 2015 s celkovým počtem 71 zařazených pacientek.

Klinická studie SOV03 (Eudra CT: 2013-001325-24): randomizovaná, otevřená, multicentrická klinická studie fáze II, s paralelními skupinami, hodnotící vliv přidání DCVAC/OvCa ke standardní chemoterapii po prvním relapsu u žen s platina-rezistentním epiteliálním karcinomem vaječníků. Tato klinická studie byla zahájena v lednu 2014, nábor byl ukončen v dubnu 2015 s celkovým počtem 25 zařazených pacientek.

Pro podrobnosti o klinických studiích realizovaných společností SOTIO nás kontaktujte na e-mailové adrese clinicaltrial@sotio.com.

List of participating Medical Centers
Medical Center Address Department Clinical Trial Number
Fakultní nemocnice Brno Obilní trh 11
Brno
625 00
Czech Republic
Onkogynekologické centrum SOV01, SOV06
Masarykův onkologický ústav Brno Žlutý kopec 7
Brno
656 53
Czech Republic
Klinika komplexní onkologické péče - oddělení gynekologické onkologie SOV01
Nemocnice České Budějovice B.Němcové 585/54
České Budějovice
370 01
Czech Republic
Gynekologicko-porodnické oddělení SOV01
Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolovská 581
Hradec Králové
500 05
Czech Republic
Gynekologicko-porodnická klinika SOV01
Nemocnice Nový Jičín a.s. Purkyňova 2138/16
Nový Jičín
741 01
Czech Republic
Gynekologicko-porodnické oddělení SOV01
Fakultní nemocnice Olomouc I.P.Pavlova 6
Olomouc
776 00
Czech Republic
Onkologická klinika SOV01
Fakultní nemocnice Ostrava 17.listopadu 1790
Ostrava-Poruba
708 52
Czech Republic
Porodnicko-gynekologická klinika SOV01,SOV06
Fakultní nemocnice Plzeň Alej Svobody 80
Plzeň-Lochotín
304 60
Czech Republic
Gynekologicko-porodnická klinika SOV01,SOV06
Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84
Praha 5
150 06
Czech Republic
Gynekologická a porodnická klinika SOV01
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2
Praha 2
128 00
Czech Republic
Gynekologicko - porodnická klinika 2.LF UK SOV01,SOV06

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace