Klinická studie fáze I/Ib u pacientů se solidními nádory

Klinické hodnocení fáze I/Ib hodnotící bezpečnost, farmakokinetiku a farmakodynamiku přípravku SO-C101 podávaného jako monoterapie a v kombinaci s anti-PD1 probíhá v centrech ve Francii (Institut Gustave Roussy), Španělsku (Vall d’Hebron Institute of Oncology) a USA (Yale Cancer Center a MD Anderson Cancer Center). Nábor pacientů začal v létě 2019. Společnost Cytune Pharma je zodpovědná za klinický vývoj přípravku SO-C101, SOTIO je zadavatelem klinické studie SC103.

Popis klinického hodnocení fáze I (SO-C101)

SC103 (Eudra CT: 2018-004334-15): multicentrická, otevřená studie fáze I/Ib, hodnotící bezpečnost a předběžnou účinnost přípravku SO-C101 podávaného jako monoterapie a v kombinaci s pembrolizumabem, u vybraných pacientů s pokročilými/metastazujícími solidními nádory.

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies