Historie

Počátky výzkumu významu dendritických buněk při léčbě onkologických onemocnění se datují do roku 2000. Vědecký tým profesorky Jiřiny Bartůňkové a profesora Radka Špíška v Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole navázal na předchozí výzkumy týmu kolem amerického profesora Ralpha Steinmana a dalších vědeckých skupin a vyvinul novou léčebnou metodu využívající aktivní buněčnou imunoterapii na bázi dendritických buněk. Motolský tým realizoval jak laboratorní (preklinické) zkoušky, tak i klinické hodnocení fáze I se všemi náležitostmi, které vyžaduje národní i mezinárodní legislativa. Indikacemi, na které se primárně soustředil, byla nádorová onemocnění prostaty a vaječníků.

Pokračování dalšího klinického hodnocení nebylo v rámci akademického prostředí s ohledem na výši nákladů možné. V této fázi se motolští vědci spojili s investory s cílem vybudovat biotechnologickou firmu, která by zastřešila další klinický vývoj přípravků na bázi dendritických buněk (DCVAC) a jejich případné uvedení na trh.

V roce 2010 tak byla založena společnost SOTIO, která si postupem času vybudovala vlastní kapacity potřebné pro výzkum, klinický vývoj a budoucí uvedení produktů na trh. Ve stejném roce začala i příprava klinického testování fáze II pro přípravky SOTIO® DCVAC určené pro pacienty s nádorovým onemocněním prostaty a vaječníků, později také plic.

V rámci příprav SOTIO vybudovalo potřebné výrobní prostory s tzv. čistými laboratořemi. Provoz laboratoří, které patří mezi největší svého druhu v Evropě, byl zahájen v roce 2011.

První klinické studie fáze II byly zahájeny v roce 2012. Na konci téhož roku SOTIO převzala do své majetkové struktury finanční skupina PPF, která je nyní jejím majoritním vlastníkem.

V letech 2011 a 2012 zřídilo SOTIO své pobočky v Číně, v USA a Rusku. V čínském Pekingu byly rovněž vybudovány laboratoře zaměřené na výrobu buněčných terapií. Z firmy, která se původně zaměřovala hlavně na výzkum a vývoj aktivní buněčné imunoterapie, v posledních letech vznikla mezinárodní biotechnologická firma s širokým záběrem aktivit. SOTIO kompletně zastřešuje aktivity skupiny PPF v oblasti biotechnologií. Vedle vlastního výzkumu a vývoje hledá další firmy a instituce vyvíjející nadějné léčebné postupy v oblasti onkologie s cílem navázat spolupráci, a to formou licenčních dohod, investic, fúzí nebo akvizic.

SOTIO nyní ověřuje bezpečnost a účinnost svých produktů DCVAC v rámci řady klinických hodnocení fáze I až III. Klíčová mezinárodní studie fáze III zaměřená na pacienty s nádorovým onemocněním prostaty, byla zahájena v roce 2014. Několik dalších klinických studií je ve stádiu přípravy.

SOTIO ve spolupráci se sesterskou firmou Accord Research rovněž zastřešuje preklinický a klinický vývoj pro další biotechnologické firmy, které jsou majetkově či smluvně navázány na skupinu PPF či SOTIO. V současnosti se jedná o francouzskou společnost Cytune Pharma, švýcarskou NBE-Therapeutics a německou Lead Discovery Center.

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies