Produkty DCVAC

SOTIO® DCVAC je hodnocený léčivý přípravek, který využívá platformy aktivní buněčné imunoterapie. SOTIO nyní využívá tuto platformu pro vývoj produktů zaměřených na tři druhy nádorových onemocnění v různém stádiu:

DCVAC/PCa pro pacienty s karcinomem prostaty, DCVAC/OvCa pro pacientky s karcinomem vaječníků a DCVAC/LuCa pro pacienty s karcinomem plic. V současné době ověřujeme bezpečnost a účinnost hodnocených léčivých přípravků DCVAC prostřednictvím řady klinických studií fáze I až fáze III. Více informací o produktech DCVAC naleznete v sekci DCVAC Technologie.

Produkt DCVAC/PCa je autologní imunoterapie testována ve fázi III klinického hodnocení (studie VIABLE, více na www.viablestudy.com) zaměřeného na pacienty s metastatickým kastračně-rezistenčním karcinomem prostaty a v několika studiích fáze II určených pacientům s různým stádiem karcinomu prostaty - více

Produkt DCVAC/OvCa je autologní imunoterapie, nyní ve fázi II klinického hodnocení, v rámci kterého se podává v kombinaci se standardní chemoterapií pacientkám s epiteliálním karcinomem vaječníků - více.

Produkt DCVAC/LuCa je autologní imunoterapie, nyní ve fázi I/II klinického hodnocení se zaměřením na léčbu pacientů s pokročilým metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) - více

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies