Věda

Vědecký výzkum ve společnosti SOTIO je zaměřen na identifikaci nových typů nádorových a autoimunitních onemocnění, které by bylo možné léčit pomocí technologie aktivní buněčné imunoterapie (ACI) a také na identifikaci nových léčebných přístupů určených primárně pro onkologická onemocnění.

Naši vědci úzce spolupracují s kolegy ze sesterských nebo partnerských společností, jako jsou firmy: Cytune Pharma, NBE-Therapeutics a Max Planck Innovation & Lead Discovery Center, které se také zabývají vývojem moderních metod léčby nádorových onemocnění. 

Členové vědeckého týmu SOTIO se aktivně podílejí na různých výzkumných projektech po celém světě. Výsledky jejich práce jsou publikovány v předních mezinárodních odborných časopisech a prezentovány na prestižních vědeckých a lékařských konferencích (viz Seznam publikací).

Vědecký tým společnosti SOTIO se také podílí na monitorování léčby pacientů v rámci jednotlivých klinických studiích. Pomocí nejnovějších detekčních technik molekulární biologie a nádorové imunologie sleduje odpověď imunitního systému individuálních pacientů na protinádorovou imunoterapii. Tato data mohou být cenným zdrojem informací sloužícím ke sledování účinnosti terapie u pacientů a zároveň jsou využívána k publikačním účelům.

Vědecká spolupráce

Členové vědeckého týmu SOTIO se podílejí na řadě mezinárodních výzkumných projektů zabývajících se zejména nádorovou imunologií, buněčnou apoptózou, imunogenní buněčnou smrtí a problematikou autoimunit. Jsou autory mnoha vědeckých publikací v předních mezinárodních odborných časopisech, a to také s kolegy z následujících prestižních výzkumných pracovišť:

  • Centre de Recherche des Cordeliers, Paříž, Laboratoř nádorového mikroprostředí (Laboratory of Tumor Microenvironment), pod vedením Prof. Catherine Sautes Fridman, Ph.D. and Prof. Herve Fridman, Ph.D.
  • INSERM U892 Centre de Recherche en Cancérologie, Laboratoř apoptózy a nádorové progrese (Laboratory of Apoptosis and Tumor Progression), Nantes (Francie), pod vedením Dr. Pierre Francois Cartron
  • University of Leuven, Belgie, Laboratoř pro výzkum buněčné smrti a léčby (Laboratory of Cell Death Research & Therapy), pod vedením Prof. Patrizia Agostinis, Ph.D., Dr. Abhishek Garg, Ph.D.
  • Rigshospitalet Department, Laboratoř patogeneze diabetu 1. typu (Laboratory of Pathogenesis of Type 1 Diabetes), pod vedením Prof. Karsten Buschhard
  • Weill Cornell Medical College, Radiation Oncology, Lorenzo Galluzzi
  • Centre de Recherchce des Cordeliers, Paříž, Laboratoř Apoptosis, cancer and immunity, pod vedením Prof. Guido Kroemera.

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies