Klinické studie fáze I/II

V roce 2018 byla zahájena klinická studie fáze I/II (SP015) ověřující efekty kombinace přípravků DCVAC/PCa a ONCOS-102, která je zaměřena na pacienty s nádorovým onemocněním prostaty. Tato klinická studie v současné době probíhá na Urologické klinice Fakultní nemocnice v Motole v Praze.

Popis klinické studie fáze I/II

Klinická studie SP015 (Eudra CT: 2015-004314-15) je jednoramenné klinické hodnocení fáze I/II pro určení bezpečnosti a míry aktivace imunitního systému při podání kombinace aktivní buněčné imunoterapie DCVAC/PCa s adenovirem aktivujícím imunitní systém ONCOS-102 u pacientů s pokročilým metastatickým kastračně-rezistentním karcinomem prostaty. Tato klinická studie byla zahájena v květnu 2018 a bude do ní zařazeno maximálně 15 pacientů. Více informací naleznete na www.sukl.cz.

Zařadit pacienta do klinické studie může pouze lékař provádějící klinické posouzení hodnoceného přípravku SOTIO® DCVAC/PCa. Má-li pacient trpící nádorovým onemocněním prostaty zájem účastnit se klinické studie, může se obrátit na spolupracující klinické centrum.

List of participating Medical Centers
Medical Center Address Department Clinical Trial Number
Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84
Praha 5
150 06
Czech Republic
Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol SP015

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies